Näin onnistut esimiesrekrytoinnissa!

Virherekrytointi on tunnetusti kallista ja tämä koskee erityisesti rekrytoidessa esimiehiä. Pahimmassa tapauksessa voi väärästä valinnasta seurata lukuisien hyvien avaintekijöiden lähteminen organisaatiosta , asiakkaiden kaikkoaminen sekä monen vuoden investointien hyödyn menettäminen. Esimiesten rekrytoinnissa onkin tärkeintä selvittää perusteellisesti millainen henkilö ja millaisia ominaisuuksia sekä kokemuksia tarvitaan juuri teidän yrityksenne toiminnan ja tulevaisuuden tavoitteiden sekä menestymisen kannalta.

Poolian kokeneen rekrytointiasiantuntijan Sanna Majavan keinot esimiesten rekrytointiin.
Sanna
1. Tee tarveanalyysi – minkälaista esimiestä yritys tarvitsee ja miksi? Mitä esimiehen tulisi konkreettisesti saavuttaa lähivuosina?

”Tavoitteet on myös hyvä kommunikoida potentiaaleille kandidaateille jo haun alkuvaiheessa, näin varmistetaan myös se, että valittava henkilö itse tietää mihin tavoitteisiin hän sitoutuu ja mitä häneltä odotetaan".

2. Tee haettavan esimiehen hakuprofiili näitä tarpeita ja ominaisuuksia vastaavaksi. Rekrytoitavan esimiehen taustoista tulisi löytyä osaamista, kokemusta ja näyttöä siitä, että henkilöllä on edellytykset tavoitteiden saavuttamiseen.

”Useimmissa esimieshauissa korostuvat yrityksen liiketoiminta-alan tuntemus, esimiestaidot, kyky luoda uutta sekä hallita muutoksia. Näiden lisäksi hakuprofiiliin tulee yleensä joukko erilaisia toiveita tehtävän painopisteiden mukaisesti.”

3. Etsi profiilin mukaisia ehdokkaita markkinoilta systemaattisesti ja täsmällisesti, mielellään useaa eri keinoa ja kanavaa hyödyntäen (esim. suorahaku, ilmoitushaku, sosiaalinen media, "puskaradio", erilaiset hakijapankit jne).

”Arvioi ehdokkaiden soveltuvuutta objektiivisesti samoja kriteerejä käyttäen ja käy läpi markkinoiden tarjonta systemaattisesti ja perusteellisesti. Liian usein ”ihastutaan” yhteen ehdokkaaseen ja haku viedään liian nopeasti päätökseen. Riskinä on, että liian moni potentiaali ehdokas jääkin arvioimatta.”

4. Tee finalisteille kattava referenssien tarkistus sekä henkilöarvioinnit. Painota referensseissä ja arvioinneissa tehtävän kannalta tärkeät ja oleelliset ominaisuudet.

”Jos esimerkiksi tehtävässä esimiesrooli on erityisen tärkeä, kysy referensseissä hänen esimiesosaamiseen liittyviä kysymyksiä jne."

5. Pidä koko prosessin ajan mielessä alkuperäinen tarveanalyysi sekä sen pohjalta luotu hakuprofiili. Älä unohda missään vaiheessa alkuperäistä syytä miksi haette henkilöä ja mitkä ovat tehtävälle asetetut tavoitteet.

Lisätietoja:
Poolia Suomi Oy
Sanna Majava
Rekrytointiasiantuntija
Puh: +358 20 7290 838
sanna.majava@poolia.fi

Laadukasta rekrytointia vuodesta 1989 +358-20-7290830 info@poolia.fi