Kuinka HR-tiimi ja esimies voivat parantaa työntekijän motivaatiota?

Uuden henkilön rekrytoinnin jälkeen yrityksen HR-tiimin ja esimiehen tulisi kysyä itseltään: ”Kuinka pidämme tämän työntekijämme tyytyväisenä ja tuottavana, sekä innostuneena ja motivoituneena?". Motivoitunut, innostunut ja osaava työntekijä antaa paremman panoksen työyhteisölle ja pitää esimerkiksi työnantajansa asiakkaat tyytyväisempänä kuin heikommin motivoitunut työntekijä. Jokainen työntekijä motivoituu eri asioista perustuen kunkin omaan arvomaailmaan, toiveisiin ja tavoitteisiin. Edesauttaakseen tuottavan ja sitoutuneen työsuhteen muodostumista, esimiehen on hyvä ymmärtää mitä kukin alainen odottaa työltään.

Työn motivaation taustat liittyvät eniten yksilöllisiin tekijöihin, kuten henkilökohtaiseen asenteeseen, ura- ja elintasotavoitteisiin, kyvykkyyteen ja terveydentilaan. Ulkoisilla tekijöillä on merkitystä, toisille enemmän ja toisille vähemmän, tällaisia ovat mm. työpaikan ilmapiiri, fyysinen työympäristö ja organisaation antama tuki työn tekemiseen eri muodoissa.

Ulkoisista tekijöistä huolehtiminen on yrityksen HR:lle ja esimiehille useimmiten helpointa ja selkeintä, sillä näiden osalta useimmilla työntekijöillä on selkeämmin ilmaistut toiveet.

Yksilötason motivoinnissa esimiehen tulisi paneutua alaisensa arvomaailmaan ja miettiä, ovatko seuraavat tekijät huomioitu hyvän osaajan kohdalla oikein.

Yksilölliseen työmotivaatioon vaikuttavat yleisimmin:
-       Palkkaus
-       Arvostus ja vastuunanto
-       Urakehitysmahdollisuudet
-       Työn ja yksityiselämän mielekäs yhdistäminen

Palkkauksen täytyy olla kilpailukykyinen alalla ja tulospalkkausjärjestelmän mahdollisimman selkeä ja yksilöllisiä tavoitteita vastaava. Mikään ei ole demotivoivampaa huipputyöntekijälle kuin tehdä hyvää tulosta ja huomata jonkin muun ”syöneen” hänen bonukseensa oikeuttavan tuloksen.

Hakijoiden ilmoittamat palkkatoiveet eivät ole ehdottomia, useimmiten niistä ollaan valmiita tinkimään jonkin verran ja erityisesti mikäli sekä työnantaja, että työtehtävät koetaan kiinnostaviksi. Lue lisää palkkatutkimuksestamme!

Arvostusta ja vastuun saamista ei voi riittävästi korostaa, hyvää työtä tekevä henkilö haluaa usein tietää esimiehen ja organisaation arvostavan hänen työpanostaan ja hän haluaa myös saada lisää vastuuta ja vapautta kokeilla osaamisensa rajoja.

Urakehitysmahdollisuudet ovat motivaattorina hyvin yksilöllisiä. Toisille esim. statuksen saaminen ja esim. eteneminen esimiestehtäviin on tärkein asia työelämässä. Kasvava trendi on kuitenkin saada asiantuntijaroolissa enemmän omia vastuualueita ja toiminnan vapautta kuin esimiesasemaa.

Työn ja yksityiselämän mielekäs yhdistäminen on entistä suuremmalle osalle tärkeä motivaattori, näitä voi olla esim. etätyömahdollisuus, joustavat työajat, vapaa-aika perheelle tai harrastuksille jne. Nykypäivän asiantuntijat ovat valmiita joustamaan työnantajan hyväksi monissa asioissa ja odottavat vastaavasti joustoja työnantajalta heille tärkeissä yksityiselämän tilanteissa.

Lisätietoja:

Poolia Suomi Oy
Jose Majanen
toimitusjohtaja
+358 20 7290 831
jose.majanen@poolia.fi

Laadukasta rekrytointia vuodesta 1989 +358-20-7290830 info@poolia.fi