Mikä on vikana mikrojohtamisessa?

Joissain tilanteissa, erityisesti uuden työntekijän perehdyttämisessä tarkka ja osallistuva johtaminen on tärkeää, jotta uusi työntekijä oppii tehtävänsä kunnolla ja saa riittävät tiedot yrityksessä menestyäkseen.

Haitallisinta mikrojohtamisessa on innovaation ja luovuuden lopahtaminen. Pikkutarkka mikrojohtaminen voi johtaa henkilökunnan aloitekyvyn katoamiseen ja eivät ehkä uskalla/osaa joustaa asiakkaiden toiveita vastaavalla tavalla. Sen sijaan he noudattavat orjallisesti ohjeistettua palvelumallia ja prosesseja. Joustavuus ja luovuus ovat monen tutkimuksen mukaan ratkaisevan tärkeitä kilpailutekijöitä tämän päivän kilpailluilla markkinoilla.

Usein pikkutarkan johtamisen seuraukset näkyvät yrityksen henkilöstössä. Itseohjautuvat ja innovatiiviset tekijät hakeutuvat organisaatioihin,  joissa saavat toteuttaa ideoitaan ja ottaa vastuuta. Toiset taas passivoituvat ja odottavat ohjeita, sekä lopettavat työnsä kehittämisen ja uusiutumiseen johtavien ideoiden esiintuomisen.

Onneksi liian tarkkaa mikrojohtamista voi korjata. Monet menestyvät yritykset ovatkin onnistuneet muokkaamaan työpaikoistaan luovia paikkoja, jossa työntekijät aktiivisesti ottavat vastuuta työstään ja sen kehittymisestä. He toimivat oman työnsä ”pomona” ja omistajana. Tällä on yleensä työn tehokkuutta ja työmotivaatiota vahvasti parantava vaikutus.

Tärkeä osa innovoivan ja motivoituneen henkilöstön luomisessa on myös sopivan asenteen omaavien ihmisten rekrytoinnilla. Rekrytoinnissa kannattaakin kiinnittää huomioita hakijoiden kykyyn ottaa vastuuta omasta työstään ja tapaan luoda aktiivisesti uusia ideoita työnpaikalla.

Lisätietoja:

Poolia Suomi Oy

Jose Majanen
toimitusjohtaja
+358 20 7290 831
jose.majanen@poolia.fi

Laadukasta rekrytointia vuodesta 1989 +358-20-7290830 info@poolia.fi