Lomaohje

Vuosiloman ansaitseminen

 • työntekijä ansaitsee vuosilomaa jokaiselta kuukaudelta, jona hän on ollut töissä vähintään 14 päivää (täysi lomanmääräytymiskuukausi)
 • työntekijä, jonka työsuhde ei ole lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3) mennessä kestänyt yhtä vuotta, ansaitsee lomaa 2 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymis-kuukaudeltda
 • työntekijä, jonka työsuhde on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut keskeytymättä vähintään yhden vuoden, ansaitsee lomaa 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta

Lomapäivät

 • vuosilomalain mukaan lomapäiviksi luetaan kaikki arkipäivät
 • vuosiloma annetaan arkipäivinä. Esim., kun työntekijä on lomalla kokonaisen kalenteriviikon, kuluu lomapäiviä kuusi. Myös lauantai tai työntekijän muu toinen viikoittainen vapaapäivä lasketaan lomapäiväksi

Vuosiloman antaminen

 • vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana lomakautena, joka on toukokuun 2. päivän ja syyskuun 30. päivän välinen aika, nämä päivät mukaan luettuina
 • se osa lomasta, joka ylittää 24 lomapäivää (ns. talviloma), annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana varsinaisen lomakauden jälkeen (1.10.-31.3.).
 • ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on annettava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta
 • kuulemisvelvollisuus ei rajoita työnantajan oikeutta päättää loman ajankohdasta
 • työnantajan ilmoitus vuosiloman ajankohdasta on tehtävä, mikäli mahdollista yhtä (1) kuukautta ja kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista

Vuosiloman jakaminen

 • vuosiloma on annettava lähtökohtaisesti yhtäjaksoisena
 • työnantajalla on kuitenkin oikeus antaa erikseen yhdessä tai useammassa erässä 12 arkipäivää ylittävä loman osa, jos se on työn käynnissä pitämiseksi välttämätöntä tai jos työntekijä siihen suostuu.

Huom! Vuosilomista sovitaan AINA ensin Poolian kanssa!