Om Poolia

På Poolia har vi försett företag och organisationer med nya medarbetare i över 20 år. Både tillfälligt och permanent. Vår långa erfarenhet innebär att vi verkligen kan vårt jobb. Vi har även kunnat vässa de arbetsmetoder och processer vi arbetar med levererar en hög kvalitet i allt vi gör.

poolia

Poolia erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, konsulttjänster, chefsrekrytering, chefsutveckling, talangförsörjning och omställning. Vi har valt att inrikta oss på kvalificerade tjänstemän - framför allt inom bank, finans, ekonomi, HR, IT, juridik, kontor, Science, försäljning, marknadsföring, teknik och offentlig sektor. Inom dessa områden hanterar vi tjänster på alla nivåer: assistenter och handläggare, mellanchefer och specialister, likaväl som högre chefer.

Poolia grundades 1989. Pooliaaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Kontakta oss:

Poolia Finland
Salomonkatu 17 B, 12.floor
00100 Helsinki
e-mail: fornamn.efternamn@poolia.fi eller info@poolia.fi
TEL: +358 20 7290 830
Fax: +358 20 7290 849

Poolia Finland VD Jose Majanen, TEL: +358 20 7290 831

Laadukasta rekrytointia vuodesta 1989 +358-20-7290830 info@poolia.fi