09.06.2022

9 tapaa lisätä työpaikan yhteisöllisyyttä

Vahva tiimihenki on yksi parhaista tavoista lisätä motivaatiota ja hyvinvointia työpaikalla, mutta kahden vuoden etätyöjakson jälkeen voi tuntua vaikealta löytää tie takaisin entiseen vahvaan työyhteisöön. Kokosimmekin tähän blogiin vinkkejä yhteisöllisyyden kasvattamiseen.

Monien tutkimuksien mukaan tiimihenki lisää työmotivaatiota. Ja työmotivaatiolla on suuri vaikutus myös koko työyhteisön hyvinvointiin. Yhteisöllisyyttä kokiessamme ja pyrkiessämme kohti yhteistä päämäärää, on myös helpompi menestyä. Tämän lisäksi työskentely on paljon hauskempaa!

Pandemian jälkeen joukkuehengen kasvatus voi olla haastavaa. Osa tutuista työkavereista on saattanut siirtyä toisiin tehtäviin ja vastaavasti tiimiin on pitkän etätyöjakson aikana voinut tulla myös uusia työntekijöitä. Esihenkilönä sinulla on onneksi monia eri keinoja lisätä yhteisöllisyyttä vuorovaikutuksen, selkeän johtajuuden sekä yhteisten tavoitteiden avulla.

1. Yhteiset tavoitteet

Aseta tiimille selkeät tavoitteet niin ryhmä- kuin yksilötasolla ja keskity ohjaamaan työskentelyä niitä kohti. Järjestä kokouksia, jotka tukevat tavoitteita ja joissa asetat selkeitä rutiineja ja välietappeja päästäksesi asetettuihin tavoitteisiin yhdessä tiimisi kanssa. Mikäli haluat työntekijöiden sitoutuvan entistäkin paremmin määriteltyihin tavoitteisiin, ota heidät mukaan suunnittelupalavereihin, joissa tavoitteista päätetään. Tämä on hyvä tapa lisätä motivaatiota!

2. Tukekaa toinen toisianne

Kokoontukaa säännöllisesti tiimin kanssa niin, että jokaisella on mahdollisuus tuoda esiin omaan työhönsä liittyviä asioita. Tässä vaiheessa jokaisella on mahdollisuus kysyä muiden tiimiläisten mielipiteitä ja saada apua omiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä.

3. Rentoutukaa yhdessä vapaa-ajalla

Keksikää tapoja viettää aikaa yhdessä myös työajan ulkopuolella. Yhteisen tekemisen ei tarvitse olla työhön liittyvää, vaan yhdessä voidaan viettää esimerkiksi peli-iltaa, syödä aamupalaa ennen töitä tai vaikka lähteä töiden jälkeen kahville tai leffaan. Tällaisista tiimihetkistä on helppo tehdä myös rutiini – miten olisi vaikka kerran kuussa kokoontuva leffakerho?

4. Anna positiivista palautetta

Luo työpaikalle positiivinen ilmapiiri, jossa kehutaan ja kannustetaan. Voit esimerkiksi perjantaisin viikkopalaverin aikana kehua ja juhlistaa viikon aikana tapahtuneista onnistumisista. On tärkeää, että jokainen työntekijä kokee olevansa arvostettu työyhteisössä. Esihenkilönä sinulla on erinomainen mahdollisuus tukea tunteen muodostumista kehuilla ja kiitoksilla. Kohteliaisuuksien lausumista voi myös harjoitella – katso hyvät vinkit Erton artikkelista!

5. Kahvitauko keskiöön

Ota tavaksi priorisoida kahvitauko. Kokoontuminen päivittäin tiimin kanssa rennosti jutustellen antaa paljon energiaa ja vahvan yhteisöllisyyden tunteen. Se, että esihenkilönä näytät esimerkkiä, on tärkeä signaali työntekijöille ja viestii muille sitä, miten tärkeänä pidät hyvää ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä.

6. Osallista

Ota työntekijät mahdollisuuksien mukaan päätöksien tekoon ja niihin kohdistuviin keskusteluihin. Tällöin työntekijät kokevat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja heidän mielipiteensä on kuultu. Vaikka esihenkilönä tekisitkin lopullisen päätöksen, on osallistaminen loistava tilaisuus kuulla muiden mielipiteitä ja ideoita. Tällöin työntekijät tuntevat itsensä arvokkaiksi ja tulevat kuulluiksi.

7. Kuuntele ja ratkaise konfliktit

Tartu herkästi työpaikalla ilmeneviin epäkohtiin. Mihin valitukset liittyvät? Mistä konflikti sai alkunsa? Ovatko työntekijät motivoituneita työskentelemään yhteisiä päämääriä kohti? Kuuntele tiimiläistesi huolia ja murheita ja ratkaise ne. Tämä jos mikä rakentaa luottamusta sinuun esihenkilönä.

 8. Tehkää yhteistyötä

Luo työpaikalle kulttuuri, jossa arvostetaan yhteistyötä ja avointa kommunikaatiota ihmisten välillä. Auttakaa toisianne ja opettakaa muille taitoja, joita he eivät vielä hallitse. Muistakaa myös kehua ja rohkaista toisianne. Nosta jalustalle erityisesti ne tilanteet, joissa tiimiläiset ovat yhdessä ratkaisseet ongelman.

9. Osoita arvostusta muistamisella

Varmista, että tiimiläisesi tuntevat olonsa arvostetuiksi. Tarjoa heille lounas tai anna heille spontaaneja pieniä lahjoja tai yllätyksiä. On tärkeää palkita onnistumisista, mutta yhtä lailla on tärkeää, että jokainen tiimissä tulee nähdyksi ja muistetuksi.

@Milla Rimpiläinen ja Rebekka Kivi