Poolia

Poolia on rekrytointiin, henkilöstövuokraukseen, suorahakuihin ja alihankintaan erikoistunut yritys. Olemme osa Pohjoismaalaista PION Group perhettä ja rekrytoimme henkilökuntaa usealla eri toimialalla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Henkilöstöala HELA:n jäsenenä ja OMX-pörssinoteerattuna yhtiönä olemme sitoutuneet vastuullisuuteen kaikissa maissa, joissa toimimme. Panostamme laadukkaaseen työnhakijakokemukseen, sekä hyvään aktiiviseen viestintään rekrytointiprosessin eri vaiheissa.

Poolia
Making your job even better

Poolia on henkilöstö- ja rekrytointiyritys. Mutta mieluummin näemme itsemme taitojen löytämisen ja yhdistämisen asiantuntijoina. Koska ihmiset ovat kaiken perusta. Yksilöt luovat tuloksia. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa rakentavat menestyviä yrityksiä. Poolia toimii Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Noudatamme kaikkia lakeja, asetuksia ja muita vaatimuksia, jotka koskevat toimintaamme maissa joissa toimimme.

Vahvuutemme

Poolia on 30 vuoden ajan keskittynyt yhteen asiaan: löytämään päteviä työntekijöitä toimihenkilöalalle. Kyseinen rajoitus on vahvuutemme, jonka ansiosta meillä on nyt laaja kokemus erilaisilta erikoisaloilta. Ymmärrämme yrityksiä, niiden liiketoimintaehtoja ja mitä henkilöiltä vaaditaan. Laadunvarmistusprosessilla, johtavilla digitaalisilla työkaluilla ja uniikilla valintafilosofiallamme toimitamme, mitä olemme luvanneet. Huipputason rekrytointia.

Filosofiamme

Hakijan CV on tärkeä, mutta ei ratkaise kaikkea. Poolian valintafilosofiassa otetaan CV:n lisäksi huomioon useita muita seikkoja. Tiedämme tilanneyhteyden olevan ratkaiseva siihen nähden, kuinka hyvin henkilö suorittaa työnsä. Sen vuoksi teemme useita testejä. Otamme selville, kuinka motivoitunut ja kunnianhimoinen henkilö on. Löydämme persoonallisuuden, joka parhaiten vastaa työlle asetettuja edellytyksiä. Kokonaiskuvan ollessa valmis, emme vain ehdota sopivaa henkilöä, vaan tarjoamme oikean henkilön.

Visiomme

A world where people matter
– powered by tech

Missiomme

Autamme yrityksiä ja organisaatioita rekrytoimaan työvoimaa, joka vastaa heidän ammattitaitoisen henkilöstönsä tarvetta. Osaamista, joka lisää asiakkaidemme menestystä.

Arvomme

Poolian arvot Passion & Execution heijastavat tapaamme olla – yrityskulttuuriamme. Toimimalla arvojemme mukaan asiakkaat, työnhakijat ja muut sidosryhmät ymmärtävät, keitä me olemme ja mikä on meille tärkeää.

Tarinamme

Poolia on käynyt läpi monia vaiheita yrityksen historiassa – nopea kasvu 1990-luvulla, laskusuhdanne ja takaisin hyvään kasvuun muutaman vuoden aikana. Vahva yrityskulttuurimme ja perusarvomme ovat kuitenkin kestäneet kaikki nämä vuodet. Meillä on tahtoa ottaa vastuuta, tehdä asioita täydellä sydämmellä ja intohimoisesti sekä ympäristö, jossa kaikki kokevat olevansa ainutlaatuisia ja tärkeitä. Näitä arvojamme noudatamme kaikissa kokouksissa, liikesuhteissa sekä yritystilaisuuksissa.

Poolia on osa PION Groupia

PION Groupin yhtiöihin kuuluvat mm. QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Dreamwork, Roi Rekrytering, Lisberg Executive Search, Uniflex, Whippy ja Student Node. 

Seuraavassa joitakin tärkeimpiä virstanpylväitä Poolian historiasta.

1989: Björn Örås perustaa Ekonompoolenin Tukholmassa.

1992: Uusi laki Ruotsissa vapauttaa henkilöstövuokrauksen.

1996: Björn Öråsista tulee ainoa omistaja. Yritys omaksuu uuden strategian, se haluaa tulla täyden valikoiman toimittajaksi henkilöstövuokrauksen alalla.

1999: Poolia listattiin pörssissä ja sen liiketoiminta-alue Juridik oli ensimmäinen Ruotsissa.

2000: Neljä uutta liiketoiminta-aluetta perustetaan: Pankki & Finanssi, Pedagogiikka, Henkilöstö & Palkka sekä Lääkkeet. Pooliasta tulee Ruotsin toiseksi nopeimmin kasvava yritys ja Ruotsin kolmanneksi suurin henkilöstövuokrausyritys. Toimintaa laajennettiin Tanskaan ja Suomeen.

2001: Comtence Sköterskejouren osto, jota seurasi Poolia Vårdin perustaminen. A&Z:n osto käynnisti toiminnan Saksassa. Päätös orgaanisen toiminnan aloittamisesta Norjan Oslossa. Henkilövuokrausmarkkinat heikkenivät ja Poolian kannattavuus laski.

2002: Uusi strategia — keskittyminen päteviin palveluihin tavaramerkillä Poolia Professionals. Palvelut Lager & Industri siirretään erilliseen tytäryhtiöön Uniflexiin. Poolia Vård aloittaa toimintansa Norjassa.

2004: Poolian tulos kääntyy voiton puolelle. Brittiläisen Parker Bridgen osto, jolla on toimipaikka Lontoossa ja Edinburghissa. Uniflex jaetaan osakkeenomistajille ja noteerataan pörssissä.

2007: Poolia Vård ja Poolia Doctor lanseerataan omalla tuotemerkillä Dedicare.

2009: Haastavat markkinat ja kysynnän lasku muodostivat suuria vaatimuksia tehostamiselle ja kustannustietoisuudelle. Kasvu jatkuu tytäryhtiössä Dedicare.

2010: Suhdanteet alkavat kääntyä ja Poolia lanseeraa laatuleiman, Poolia Quality, joka ilmaisee kunnianhimoisuuttamme pyrkiä jatkuvasti saavuttamaan lisäarvoa ja turvallisuutta asiakkaillemme.

2011: Dedicare jaetaan osakkeenomistajille ja noteerataan pörssissä. Poolia laajentaa Norlantiin ja avaa konttorin Sundsvallissa ja Uumajassa. Muodostetaan uusi liiketoiminta-ala Poolia Executive Search.

2013: Poolian strategiassa keskitytään ydintoimintaan: pätevien toimihenkilöiden vuokraaminen ja rekrytointi. Keskittyminen myyntiin ja henkilöstön kehittämiseen.

2014: Vuodelle tyypillistä on ollut toiminnan muuttaminen ja muuntaminen, jossa on keskitytty myyntiin ja markkinointiin.

2015: Sijoittaminen kannattavuuden parantamiseen, strategia- ja organisaation kehittämiseen sekä myyntiin alkaa tuottaa tuloksia. Joblinkin osto, toimipaikka Malmössä.

2016: Liiketulos lähenee yrityksen pitkän aikavälin tavoitetta.

2017: Poolia Sverige ja Poolia Suomi parantavat kannattavuuttaan huomattavasti. Poolia Saksassa jatkaa kasvuaan.

2018: Poolia ja Uniflex yhdistyvät ja kuuluvat nyt samaan konserniin. 

2020: Danir Resources AB ostaa Öråsin perheen osakkeet yrityksestä ja tulee siten uudeksi pääomistajaksi. Lars Kry ja Martin Hansson Danir Resourcesista ottavat paikan Poolia AB:n hallituksessa. 

2022: Poolia ostaa HR-Tech -alan yritys Roi Rekrytering Ab:n ja sen rekrytointialusta Workspace Recruitin. 

2022: Poolian uusin yritysosto QRIOS tarjoaa konsultointipalveluita ja rekrytointia IT-, biotieteiden ja tekniikan aloilla. 

2022: Poolia AB (publ) myy saksalaisen tytäryhtiönsä.

2022: Poolia AB (publ) on nyt PION Group AB. Yhtiöön kuuluu QRIOS, Workspace Recruit, Roi Recruitment, Student Node, Uniflex ja Poolia

Tarvitsetko apua? Soita Pooliaan!