Poolia Suomi Oy – Vastuullinen työnantaja jo yli 20 vuotta!

Vastuullisuus on arvo, joka koskettaa kaikkia työntekijöitä joka päivä. Olemme mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja-kampanjassa, jossa sitoudumme edistämään kuutta määriteltyä periaatetta, jotka ovat syrjimättömyys, joustaminen ja työelämän tasapaino, esimiestyöhön panostaminen, työn sisältö ja merkitys, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus sekä hyvä hakijakokemus.

Vastuullisen työnantajan kuusi periaatetta

Syrjimättömyys.

Me olemme kaikki erilaisia. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan työyhteisön a ja o. Esimerkiksi sukupuoli tai syntyperä ei saa olla peruste sen enempää syrjinnälle kuin suosinnalle. Tällaista havaittaessa vastuullinen työnantaja puuttuu tilanteeseen matalalla kynnyksellä. Poolia-konsernin omilla mittareilla voidaan seurata tämän toteutumista.

Joustaminen ja työelämän tasapaino.

Elämässä voi tapahtua kaikenlaisia käänteitä, jotka saattavat vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin sekä jaksamiseen myös työpaikalla. Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijää ja joustaa parhaansa mukaan elämän eri vaiheissa. Pooliassa on pitkiä työsuhteita ja pyrimmekin mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan työntekijöillemme mahdollisuuden mm. monimuoto-opiskeluun ja etätöihin.

Esimiestyöhön panostaminen.

Hyvä esimies on läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostunut alaisistaan ja työn kuulumisista. Ihmislähtöinen, kuunteleva esimiestyö on iso osa vastuullista työnantajuutta! Sen toteuttamiseen tulee varata aikaa ja sitä on myös kehitettävä johdonmukaisesti. Konsulttimme työskentelevät asiakasyrityksissämme, joissa heillä on oma nimetty esimies ja jokaisessa asiakasyrityksessä on myös oma yrityskulttuurinsa. Seuraamme palautteita ja keskustelemme aktiivisesti konsulttiemme esimiesten kanssa. Konsulteillamme on myös oma yhteyshenkilö Pooliassa. Häneen voi olla yhteydessä kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Työn sisältö ja merkitys.

Työntekijälle on tärkeää kokea, että hänen työpanoksensa on merkityksellinen. Vastuullinen työnantaja auttaa työntekijää löytämään oman, selkeän roolin organisaatiossa ja antaa työntekijälle palautetta säännöllisesti. Kun odotukset ja tavoitteet ovat tiedossa, voivat sekä työnantaja että työntekijä paremmin edistää yhteisiä päämääriä. Työnantaja mahdollistaa työntekijän kehittymisen ja jatkuvan oppimisen. Tarjoamme urapolkuja erilaisille osaajille. Määräaikaisen työsuhteen jälkeen kauttamme voi työllistyä myös muihin toimeksiantoihin – tai tulla rekrytoiduksi suoraan asiakkaan palvelukseen. Poolian laatujärjestelmään kuuluu säännöllinen palautteen kerääminen sekä työntekijöiltämme että asiakkailtamme. Palautteen saaminen on meille tärkeää, näin voimme kehittää toimintojamme ja palvella paremmin niin asiakasyrityksiämme kuin työntekijöitämmekin.

Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus.

Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Palkasta on hyvä keskustella säännöllisin väliajoin ja erityisesti kehitys- ja palautekeskusteluissa. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein. Meillä Pooliassa on kaikki palkkaan ja työsuhteeseen liittyvät asiat aina hoidettu ajanmukaisesti. Taloushallinnostamme vastaa yksi vastuuhenkilö ja häneen voi olla yhteydessä kaikissa palkkaan, työterveyshoitoon ja työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Olemme Henkilöstöala HELA:n jäsenyritys, joka kuuluu Elinkeinoelämän Keskusliittoon. Noudatamme vuokratyöntekijöitä koskevaa työehtosopimusta ja alan eettisiä sääntöjä. 

Hyvä hakijakokemus.

Vastuullinen työnantaja välittää hakijasta koko hakuprosessin ajan. Jokainen hakija on arvokas! Työnantajan on asianmukaisesti viestittävä rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan. Joskus rekrytointiprosessit voivat pitkittyä, mutta pyrimme aina siitäkin huolimatta pitämään työnhakijamme ajan tasalla koko hakuprosessin ajan. Tiedotamme myös muista meille avautuvista työpaikoista mm. tippi- ja uutiskirjein. Kunnioitamme työnhakijoidemme tietosuojaa – meille on tärkeää, että työnhakijamme kokevat meidän vaalivan heidän yksityisyyttä ja että he voivat luottaa tapaamme käsitellä heidän henkilötietojaan. Huolehdimme aina hakijoidemme henkilötiedoista luotettavalla ja lainmukaisella tavalla.

”Asiat sujuivat Poolian kanssa hyvin ja mutkattomasti. Sain kaipaamaani apua ja tukea omalta yhteyshenkilöltäni aina, kun sitä tarvitsin.”

Lue lisää asiakas- ja hakijakokemuksista oheisesta linkistä!

Uusimmat työpaikat

Varastopäällikkö

Lempäälä
Julkaistu 11.06.2024

Tuotannon esimies

Pornainen
Julkaistu 10.06.2024

Kuorma-autonkuljettaja

Keski-Suomi
Julkaistu 10.06.2024
Katso kaikki avoimet työpaikat