Om Poolia

Poolia är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Men vi föredrar att se oss som experter på att hitta och matcha kompetens. För det är alltid människorna som gör skillnad. Det är individer som skapar resultat. Rätt individer på rätt plats bygger framgångsrika företag.

Poolia erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, konsulttjänster, chefsrekrytering, chefsutveckling, talangförsörjning och omställning. Vi har valt att inrikta oss på kvalificerade tjänstemän – framför allt inom bank, finans, ekonomi, HR, IT, juridik, kontor, Science, försäljning, marknadsföring, teknik och offentlig sektor. Inom dessa områden hanterar vi tjänster på alla nivåer: assistenter och handläggare, mellanchefer och specialister, likaväl som högre chefer.

Poolia är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Men vi föredrar att se oss som experter på att hitta och matcha kompetens. För det är alltid människorna som gör skillnad. Det är individer som skapar resultat. Rätt individer på rätt plats bygger framgångsrika företag.

Vår styrka

Poolia har i 30 år fokuserat på en sak, att tillsätta kvalificerad kompetens inom tjänstemannaområdet. Denna avgränsning är vår styrka och har gett oss en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen, deras affärsvillkor och vi vet vad som krävs av individen. Med en kvalitetssäkrad process, ledande digitala verktyg och en unik urvalsfilosofi levererar vi vad vi lovar. Tillsättningar av högsta kvalitet.

Vår filosofi

Kandidatens CV är viktigt, men är inte hela sanningen. Poolias urvalsfilosofi tar därför flera steg längre än vad ett vanligt CV förmår. Vi vet att sammanhanget är avgörande för hur väl en person presterar. Därför genomför vi utförliga tester. Vi identifierar drivkrafter och ambitioner. Hittar den personlighet som bäst matchar förutsättningarna. Först när helhetsbilden är klar föreslår vi inte bara en lämplig individ. Vi föreslår rätt individ.

Vår vision

A world where people matter – powered by tech

Vår affärsidé

Vi bidrar till våra kunders framgång genom engagerad och kvalificerad kompetens.

Våra ledstjärnor

Poolias ledstjärnor, Passion & Execution speglar hur vi beter oss – vår kultur. Genom att alltid agera utifrån våra ledstjärnor ska kunder, kandidater och andra intressenter förstå vilka vi är och vad vi står för.

Vårt erbjudande

Pooliakoncernens erbjudande är uppdelat i fyra plattformar;

• QRIOS, som erbjuder konsulttjänster och rekrytering inom IT, Life Science och Engineering. www.qrios.se
• Poolia, som erbjuder Rekrytering och Bemanning inom Finance, Office och Light Tech samt Executive Search och Interim Management.
• Uniflex, som erbjuder Rekrytering och Bemanning av personal inom industri- och logistiksektorn samt inom kundservice. www.uniflex.se/
• Workspace Recruit, som är ett SaaS-verktyg som underlättar för företag och organisationer i deras hantering av sina egna rekryteringar. Arbetssättet är starkt automatiserat men kan även kombineras med kvalificerad rekryteringshjälp från Poolias egna rekryteringskonsulter. https://workspacerecruit.com/

Vår story

År 1989 grundade Björn Örås Ekonompoolen i Stockholm. Tre år senare trädde en ny lagstiftning i kraft som avreglerade marknaden för personaluthyrning. Året efter avreglerades även rekryteringsmarknaden och Björn Örås startade Teknikpoolen. Verksamheterna växte och 1997 togs det strategiska beslutet att utöka Ekonompoolen och Teknikpoolen även med andra yrkesgrupper. Tanken var att skapa en fullsortimentsleverantör inom bemanningsbranschen.

Bolagen slogs ihop och bytte namn till Poolia, och samtidigt förvärvades Kontorsvikarien som bytte namn till Poolia Kontor. 1999 introducerades Poolia på börsen och samma år skapades affärsområdet Juridik, vilket gjorde Poolia först i Sverige med rekrytering och bemanning inom juristtjänster.

Den nya strategin visar sig vara framgångsrik och år 2000 blev Poolia Sveriges mest snabbväxande företag och det tredje största bemanningsföretaget i landet. Samtidigt expanderade verksamheten till Danmark och Finland. Expansionen fortsatte året efter då Poolia förvärvade Competence Sköterskejouren som blev Poolia Vård, och samtidigt etablerade sig i Tyskland genom köpet av företaget A&Z.

År 2002 är marknaden i gungning i efterdyningarna av den spruckna IT-bubblan. En ny strategi, med syfte att återgå till bolagets kärnverksamhet, läggs fram. Poolia ska nu åter enbart fokusera på det som är bolagets hjärta: rekrytering och bemanning av kvalificerade tjänstemän. Den övriga verksamheten, framför allt lager och industri, läggs i ett eget bolag, Uniflex. Poolia Vård och Poolia Doktor blir efter en tid också ett eget bolag, Dedicare.

Båda bolagen delas i ett senare skede ut till aktieägarna. I linje med fokuseringen startas även Poolia Executive Search 2011 samtidigt som bolaget etablerar kontor i Umeå och Sundsvall.

2018 fusioneras Poolia och Uniflex och tillhör nu samma koncern.

I dag är Poolia ett av de mest omtyckta och välkända varumärkena i branschen, med en omsättning kring 600 Msek och 1500 medarbetare i fyra länder. Poolia genomför bara i Sverige mer än 1 000 rekryteringar och 2 200 hyruppdrag per år.

Poolia grundades 1989. Pooliaaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Behöver du hjälp? Ring Poolia!

Hos oss på Poolia är vi medvetna om den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden och om att det kräver tid och möda att uppnå mål. Kontakta oss och låt oss hitta den bästa lösningen för ditt personalbehov!

tel. +358 20 729 0830 eller info@poolia.fi