Whistleblowing-ilmoituskanava

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, ns. whistleblowing-direktiivi velvoittaa tietyt työnantajat perustamaan sisäisen anonyymin ilmoituskanavan väärinkäytösten ilmoittamista varten. Lainsäädännön on tarkoitus varmistaa, että jos työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, tästä voi ilmoittaa turvallisesti.

Whistleblowing-ilmoitus eli väärinkäytösilmoitus

Mikä on väärinkäytösilmoitus?
Väärinkäytösilmoituksen voi tehdä epäillystä lakien tai sääntöjenvastaisesta toiminnasta tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoittajalla ei tarvitse olla kattavia todisteita, mutta ilmoituksessa tulee kertoa kaikki tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta asia pystytään käsittelemään.

Milloin on tarve turvautua ilmoitukseen?
Ilmoituksen tekijän tulee olla vakuuttunut ilmoituksensa faktojen todenperäisyydestä ja toimia aina rehellisesti ja vilpittömin mielin. Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa eikä silloin kun tietää ne perättömiksi.

Rohkaisemme työntekijöitä aina ensisijaisesti ottamaan yhteyttä omaan esimieheen. Uuden Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta annamme mahdollisuuden kertoa epäilyistä väärinkäytöksistä jatkossa myös nimettömänä.

Miten ilmoitus tehdään?
Ilmoitus tehdään täyttämällä tämän kanavan ilmoituslomakkeelle mahdollisimman tarkka kuvaus epäilystä. Ilmoittajan vastuulla on antaa asian edistämiseksi tarvittavat tiedot. Puutteellisia ilmoituksia ei voida käsitellä.

Ilmoitukset voi tehdä valinnan mukaan joko täysin anonyymisti tai omilla yhteystiedoilla. Voit myös jättää ilmoituskanavaan yhteydenottopyynnön, jolloin sinuun ollaan yhteydessä ja voit kertoa ilmoituksesi suoraan käsittelijälle.

Ilmoitusten käsittely
Käsittely toteutetaan luottamuksellisena ja ilmoitustietoihin on pääsy vain niihin oikeutetuilla käsittelijöillä. Ilmoittajalta tai asiantuntijoilta voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja asiasta käsittelyn kuluessa. Luottamuksellisuutta ei koskaan vaaranneta.

Ilmoittajasta ei tallenneta IP-osoitetta tai mitään muitakaan yksilöintitietoja järjestelmään. Järjestelmässä on kattavat tietoturva- ja tietosuojakontrollit luottamuksellisuuden takaamiseksi.

Käsittelijä antaa yhteydenottoa toivoneelle ilmoittajalle kolmen kuukauden kuluessa palautteen, jossa kerrotaan mitä toimenpiteitä ilmoituksen myötä on suoritettu, tai mitä tullaan suorittamaan, jotta ilmoituksen käsittely saadaan päätökseen.