13.11.2020

Anonyymi työnhaku ja yhdenvertaisuus – mitä se käytännössä tarkoittaa?

Anonyymin työnhaun tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa, että kaikilla työnhakijoilla olisi rekrytoinnissa tasavertaiset mahdollisuudet tuoda esille omaa osaamistaan ilman, että siihen vaikuttaa mikään haettavan työtehtävän kannalta epäoleellinen asiaa.

Tämä voi tarkoittaa esim. että rekrytointiprosessin alkuvaiheessa tarkastellaan hakijan tiedoista muita tekijöitä kuin esim. hakijan nimeä, sukupuolta, osoitetta, syntymäaikaa tai äidinkieltä. Joskus työhakemuksista poistetaan näkyvistä myös se, missä maassa aiempi työkokemus tai koulutus on hankittu. Moni kunnista onkin jo siirtynyt anonyymiin työnhakuun, eli anonyymiin rekrytointiin, ja tämä voi olla tulevaisuutta myös muilla toimijoilla.

Yhdenvertaisuutta valvoo AVI

Yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Sen myötä vuoden 2017 alusta yli 30 työntekijän työpaikoille on pitänyt muun muassa laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Laissa säädetään muun muassa eri toimijoiden velvollisuudesta arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta henkilöstön ja muun toiminnan osalta. Yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan mm. työsuojelutarkastuksilla.

Taistellaan syrjimistä vastaan

Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK on kampanjoinut laajasti Työ ei syrji -kampanjallaan, joka tähtää asenteiden muuttamiseen ja syrjinnän vähentämiseen työelämässä. Tavoitteena on tehdä työelämän tasa-arvosta itsestäänselvyys.

”Kampanjan pääviestinä on, että työ ei syrji, vaan ihmisten asenteet. Edelleen syrjintä tulee liian usein työn ja tekijän väliin. Epätasa-arvoinen kohtelu ei saisi estää kenenkään työllistymistä tai onnistumista työssä. Tämä on meidän kaikkien etu, sillä tarvitsemme töihin jokaisen osaajan”

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies


EK:n pari vuotta sitten teettämän selvityksen mukaan kymmenen prosenttia suomalaisista on kokenut ikäsyrjintää työtä hakiessaan. Seksuaalista häirintää työssään ilmoitti kokeneensa seitsemän prosenttia työ­ikäisistä, naisista kaksitoista ja miehistä kaksi prosenttia. Ikääntyneiden ohella myös maahanmuuttajat ja muut vähemmistöt kokevat syrjintää työnhaussa. Lisäksi ulkonäkösyrjintä rehottaa monilla aloilla. Ulkonäkösyrjintä on paitsi laitonta niin myös moraalisesti arveluttavaa. Tuoreessa suomalaistutkimuksessa tutkija lähetti 5000 keksittyä hakemusta, joissa vain nimi oli eri. Tutkimuksen mukaan somalialaistaustaisella nimellä sai reilusti vähemmän työhaastattelukutsuja kuin suomalaisella nimellä. On myös tutkittu ylipainoisten ja laihojen hakijoiden kuvalla varustettuja tekaistuja työhakemuksia. Laihat työntekijät saivat enemmän haastattelukutsuja kuin ylipainoiset. Esim. joillekin palvelualan toimijoille on edustavalla ulkonäöllä merkitystä – työntekijän katsotaan edustavan yrityksen brändiä. Kuvallisia työhakemuksia pyydetään kuitenkin edelleen ja videoesittelyt valtaavat alaa – kannattaisikin pohtia, onko kuva tai videoklippi aivan välttämätön? Ainakaan rekrytoinnin alkuvaiheessa niitä ei mielestämme tarvita.

Anonyymi rekrytointi on harkinnan arvoinen vaihtoehto

Anonyymejä rekrytointeja voidaan hyödyntää kohdennetuissa rekrytoinneissa, eivätkä avoimet hakemukset pääsääntöisesti kuulu anonyymien työnhakujen piiriin. Rekrytointiprosessin alussa ensin joku muu kuin esihenkilö käsittelee hakemukset ja antaa lisätietoja hakijoille. Hakuajan loputtua hakemuksista koostetaan anonyymit esittelyt esihenkilölle, joka tekee jatkovalinnat nimettömän rekrytoinnin periaatteella. Anonyymisyys loppuu siinä vaiheessa, kun työnhakija kutsutaan haastatteluun – anonymiteetti säilyy siis vain työhaastatteluun asti. Näin saavutetaan anonyymin rekrytoinnin osalta tärkeä osa, kun alkukarsinta tehdään vain työkokemuksen ja koulutuksen perusteella ja annetaan näin kaikille työnhakijoille yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla valituksi unelmatyöhönsä.

Anonyymi rekrytointi ja nimetön rekrytointi tarkoittavat samaa toimintatapaa, joissa hakijoita käsitellään työhaastatteluun asti ilman tunnistetietoja, eli hakemuksista luetaan ainoastaan kokemukseen ja osaamiseen liittyviä tietoja.

Poolia tarjoaa vastuullista rekrytointia

Meillä Pooliassa noudatetaan Vastuullisen työnantajan periaatteita ja olemme uudistaneet järjestelmäämme mm. niin, että hakijat eivät enää kirjaa rekisteröityessään ikäänsä tai syntymäaikaansa. Olemme kokeneet, että ikä ei ole oleellista työnhaussa ja se olikin yksi ensimmäisistä kriteereistä, mikä poistettiin kun järjestelmäämme uusittiin.

On kuitenkin hetki vielä siihen, että meidän alalla voitaisiin kokonaan siirtyä anonyymiin rekrytointiin, mutta kuuntelemme aktiivisesti, mitä kentällä tapahtuu ja haluamme olla mukana kehityksessä ja muutoksessa. Poolia tarkkailee myös tiiviisti eri Poolia-maiden kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista ja yhdenvertaisuusaspekti onkin nyt yksi isoimmista osa-alueista. Mottomme onkin, että ”vierivä kivi ei sammaloidu” ja siksi vain muutos on kestävää!

Lisätietoja:

Milla Rimpiläinen
markkinointivastaava
milla@poolia.fi

Uusimmat työpaikat

Varastopäällikkö

Lempäälä
Julkaistu 11.06.2024

Kuorma-autonkuljettaja

Keski-Suomi
Julkaistu 10.06.2024

Palvelumyyjä B2B

Espoo
Julkaistu 10.06.2024
Katso kaikki avoimet työpaikat