07.06.2019

Mikä motivoi työntekijää?

Motivoitunut, innostunut ja osaava työntekijä tuottaa paremman kokonaispanoksen työyhteisölle ja organisaatiolle sekä varmistaa tyytyväisemmät asiakkaat. On hyvä kuitenkin ymmärtää, että jokainen työntekijä motivoituu eri asioista. Siihen vaikuttaa kunkin henkilön oma arvomaailma sekä toiveet ja tavoitteet työlle. Edesauttaakseen tuottavan ja sitoutuneen työsuhteen muodostumista, esimiehen on hyvä ymmärtää mitä kukin alainen odottaa työltään.

Työn motivaation taustat liittyvät eniten yksilöllisiin tekijöihin, kuten henkilökohtaiseen asenteeseen, ura- ja elintasotavoitteisiin, kyvykkyyteen ja terveydentilaan. Ulkoisilla tekijöillä on merkitystä, toisille enemmän ja toisille vähemmän, tällaisia ovat mm. työpaikan ilmapiiri, fyysinen työympäristö ja organisaation antama tuki työn tekemiseen eri muodoissa.

Ulkoisista tekijöistä huolehtiminen on yrityksen HR:lle ja esimiehille useimmiten helpointa ja selkeintä, sillä näiden osalta useimmilla työntekijöillä on selkeämmin ilmaistut toiveet.

Yksilötason motivoinnissa esimiehen tulisi paneutua alaisensa arvomaailmaan ja miettiä, ovatko seuraavat tekijät huomioitu hyvän osaajan kohdalla oikein.

Yksilölliseen työmotivaatioon vaikuttavat yleisimmin:
–       Palkkaus
–       Arvostus ja vastuunanto
–       Urakehitysmahdollisuudet
–       Työn ja yksityiselämän mielekäs yhdistäminen

Palkkauksen täytyy olla kilpailukykyinen alalla ja tulospalkkausjärjestelmän mahdollisimman selkeä ja yksilöllisiä tavoitteita vastaava. Hakijoiden ilmoittamat palkkatoiveet eivät ole ehdottomia, useimmiten niistä ollaan valmiita tinkimään jonkin verran jos työnantaja, työtehtävät, tiimi ja muut edut koetaan kiinnostaviksi.

Arvostusta ja vastuun saamista ei voi riittävästi korostaa, hyvää työtä tekevä henkilö haluaa usein tietää esimiehen ja organisaation arvostavan hänen työpanostaan ja hän haluaa myös saada lisää vastuuta ja vapautta kokeilla osaamisensa rajoja.

Urakehitysmahdollisuudet ovat motivaattorina hyvin yksilöllisiä. Toisille esim. statuksen saaminen ja eteneminen esimiestehtäviin on tärkein asia työelämässä. Kasvava trendi on kuitenkin saada asiantuntijaroolissa enemmän omia vastuualueita ja toiminnan vapautta kuin esimiesasemaa.

Työn ja yksityiselämän mielekäs yhdistäminen on entistä suuremmalle osalle tärkeä motivaattori, näitä voi olla esim. etätyömahdollisuus, joustavat työajat, vapaa-aika perheelle tai harrastuksille jne. Nykypäivän asiantuntijat ovat valmiita joustamaan työnantajan hyväksi monissa asioissa ja odottavat vastaavasti joustoja työnantajalta heille tärkeissä yksityiselämän tilanteissa. Myös Downshiftaus eli työnteon ja kulutuksen vähentäminen / kohtuullistaminen on suosiossa – perhe, ystävät, elämykset ja vapaa-aika menevät rahan ja statuksen edelle – miten työelämä voisi vastata näihin tarpeisiin? Ovatko etätyöskentelymahdollisuudet kunnossa? Projekti- ja osa-aikatyön tarjoaminen voi olla vastaus näihin haasteisiin.

Pooliasta löydät osaajat kaikkiin henkilöstötarpeisiin – olivatpa ne sitten määräaikaisia tai vakituisia, osa- tai kokoaikaisia, me autamme! Ota yhteytttä!

Lisätietoja:

Poolia Suomi Oy
020 7290 830
info@poolia.fi