Esa Rantanen
17.02.2021

Miten vastuullisella rekrytoinnilla voidaan parantaa työnantajamielikuvaa?

Tänä päivänä vastuullisuus on läsnä yritysten arjessa kiinteästi ja läpäisee koko niiden toiminnan. Myös yleisö ja media kiinnittävät hyvin herkästi huomiota siihen, miten yritykset toteuttavat vastuullisuuttaan.

Henkilöstöpalveluyritysten on pohdittava vastuullisuutta paitsi oman toimintansa myös asiakasyritysten ja työnhakijoiden näkökulmasta. Työnantajille vastuullisuus merkitsee liiketoiminnan edellytysten varmistamista ja ennakoimista. Vain vastuullinen toiminta kantaa yritystä menestyksekkäästi eteenpäin.

Vastuullisuus ja työnantajamielikuva

Vastuullisuuden varmistaminen rekrytoinnissa heijastuu suoraan työnantajan jättämään mielikuvaan. Jos yrityksessä ei ole aikaa tai osaamista hoitaa rekrytointia mallikkaasti, kannattaa kääntyä rekrytoinnin ammattilaisten puoleen.

Vastuullinen rekrytointi on kunkin osapuolen kunnioittamista ja oikea-aikaista huomioimista, yhteiseen matkaan sitoutumista, sovituissa aikatauluissa pysymistä, lupauksien pitämistä sekä rehellisyyttä. Onnistuessaan prosessi tuottaa iloa ja pitkäaikaista hyötyä ennen kaikkea sekä työnantajalle että työntekijälle, mutta myös rekrytointikumppanille.

Vastuullisuus ja yrityksen arvot

Vastuullinen rekrytointi kumpuaa yrityksen arvoista. Tämä arvoperusta on hyvä avata kaikille sidosryhmille, jotta ymmärrys siitä, miten arvot näkyvät ja vaikuttavat yrityksen tuottamaan mielikuvaan, vahvistuu. Rekrytointikumppani auttaa yritystä tuomaan arvot näkyviksi ja huolehtii myös siitä, että rekrytoinnissa toimitaan arvojen mukaisesti. Heikosti hoidetulla rekrytoinnilla ja sen kantamalla viestijäljellä voi nykyisessä some-maailmassa olla yrityksen työnantajamielikuvaa merkittävästi heikentävä vaikutus.

Vastuullisuus ja sitoutuminen

Jatkuva kilpailun kiristyminen ja vaikeus löytää hyviä osaajia asettavat työnantajille haasteen olla mahdollisimman houkuttelevia, jotta tulevaisuuden osaajien rekrytoinnit onnistuisivat mahdollisimman hyvin. Tässä vaiheessa näkyy konkreettisesti se työ, miten vastuullisesti ja läpinäkyvästi rekrytoinnit on aiemmin hoidettu ja onko työnhakijoille jäänyt yrityksestä positiivinen mielikuva – sellainen, johon he haluavat sitoutua hyvällä motivaatiolla mahdollisesti jopa useiksi vuosiksi.

Sitoutuminen vastuulliseen rekrytointiin luo myös henkilöstöpalveluyrityksille mahdollisuuden kehittyä entistä paremmiksi ja houkuttelevammiksi kumppaneiksi ja työnantajiksi.

Esa Rantanen
Toimitusjohtaja
Poolia Suomi Oy/ Uniflex Suomi Oy

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Poolia konserni

Poolia on henkilöstö- ja rekrytointialan yhtiö. Näemme itsemme mielummin osaamisen löytämisen ja yhdistämisen asiantuntijoina. Koska muutoksen tekevät aina ihmiset ja yksilöt ovat niitä, jotka saavat aikaan tulosta uskomme, että oikeat henkilöt oikeassa paikassa rakentavat menestyviä yrityksiä.

Poolia

Poolian liikeidea on välittää yrityksille ja organisaatioille työvoimaa, joka vastaa heidän tarvettaan joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Toimialamme kattaa kaiken taloushallinnon, toimiston, HR:n ja IT:n väliltä.

Poolia työpaikkana

Poolia vastaanottaa vuosittain tuhansia rekrytointi- ja vuokraustoimeksiantoja asiakkailtaan. Voit siis löytää unelmatyösi Poolian kautta!