26.01.2021

Uusi vuosi – uudet kujeet? Näin sinusta tulee inspiroiva esimies!

Vuoden alku on usein uuden luomisen aikaa ja vuosikellossa olevien tapahtumien ja tekemisien ideointia. Globaalin pandemian aikana, voit joutua etsimään uusia tapoja auttaa tiimiäsi tekemään yhteistyötä ja pitämään yllä yhteishenkeä. Innostunut, innovoiva ja yhteen hiileen puhaltava henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, eikö totta? Tässä blogissa annamme muutaman vinkin luovuuden ja yhteishengen kasvattamiselle etätyösuosituksien aikana.

Aloita itsestäsi

Pystyäksesi inspiroimaan muita, sinun on ensin tunnettava itsesi. Esitä siis itsellesi seuraavat kysymykset:

– Mikä on työssäni suurin liikkeellepaneva voima?
– Mistä innostun?
– Mitkä ovat niitä ns. mustia hetkiä, jolloin inspiraationi on totaalisen kadoksissa?

Muistuta itseäsi omista inspiraation lähteistä! Muista, että sinä olet esimerkkinä tiimillesi – jos sinä nautit työstäsi, se näkyy ulospäin niin tiimillesi kuin asiakkaillesikin! Kerro siis tiimillesi, mistä asioista sinä nautit työssäsi ja mistä inspiroidut.

Buustaa aivot keskittymään ja harjoita läsnäoloa

Kuten tiedämme, aivoja on treenattava, mutta niiden on myös annettava levätä. Intensiivinen työ, stressi ja kiire eivät tee hyvää muistille, saatikka mielelle. Suositeltavaa onkin järjestää hetkiä, joissa voit rupatella vapaasti tiimin kanssa, ilman agendaa. Harjoittele myös tietoisesti läsnäoloa, sillä on suuri vaikutus työyhteisöön ja työnlaatuun. Liikunnan merkitystä ei myöskään voi väheksyä – se on erinomainen keino keskittymiskyvyn ja muistin kehittämiseen sekä luovuuden edistämiseen.  Liikunta edistää kokonaisterveyttä ja vaikuttaa suoraan myös työkykyyn ja mahdollisiin sairauspoissaloihin. Kannusta siis tiimiäsi liikkumaan!

Aivot tarvitsevat työpäivän aikana taukoja. Kannusta siis tiimiläisiäsi käymään säännöllisesti happihyppelyllä päivän aikana. Käsi sydämellä – miten itse pidät taukoja työpäivän aikana? Näytä siis esimerkkiä. Yksi hyvä vaihtoehto on järjestää esim. verkon kautta tiimin yhteisiä taukojumppia. Netistä löytyy paljon erilaisia harjoituksia, jotka voi suorittaa kotioloissa pienessäkin tilassa. Yhdessä tekeminen on tärkeää myös etätyösuosituksien aikana – voit tehdä yhteisistä tauoista myös toistuvia kalenterikutsuja!

Tee henkilökohtainen kehityssuunnitelma

Kysy säännöllisesti kehityskeskusteluissa / One 2 One -keskusteluissa, mikä tekee tiimisi jäsenistä onnellisia ja mieti, olisiko mahdollista tehdä enemmän sellaisia tehtäviä, jotka tuottavat heille iloa tai josta he ovat erityisen kiinnostuneita. Voit luoda tiimisi jäsenille oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, johon voidaan kirjata toiveita ja asettaa niin lyhyen, kuin pitkänkin aikavälin tavoitteita. Joku haluaa ehkä parantaa kielitaitoaan, toinen kehittyä esiintymistaidoiltaan tai joku suorittaa jonkun työssään tarvitsemansa jatkokoulutuksen tai kurssin.

Ideoita luoviin etäpalavereihin

Jokaisella meistä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kokemusten, ideoiden ja kuulumisten vaihtaminen tasapuolisesti työroolista riippumatta luo työyhteisöön luottamuksellisen ilmapiirin, jossa erilaiset näkökulmat ja ideat pääsevät kukoistamaan. Näe tiimissäsi potentiaali ja heitä romukoppaan vanhat johtamistavat! Mahdollista tiimillesi myös hetkiä, jolloin he pääsevät jokainen vuorollaan kertomaan työstään, fiiliksistään ja ideoistaan.

– Järjestä säännöllisin väliajoin tiimillesi sisäisiä koulutuksia digitaalisia kanavia hyödyntäen. Voit vaikka kutsua jonkun aihealueen asiantuntijan vierailevaksi luennoijaksi tai pyytää luennoitsijaksi oman tiimisi jäsenen, jolla on erityisosaamista ko alueelta.

– Lähetä tiimillesi etätehtäviä, jotka jokainen voi tehdä ensin itsenäisesti tietyn aikarajan puitteissa. Kutsu sitten kaikki yhteiseen Teams -palaveriin, jossa voitte ”brainstormata” ja jokainen pääsee omalla vuorollaan tuomaan esiin erilaisia näkökulmia aihealueeseen liittyen. Tärkeimpänä sääntönä on muistaa, että mikään idea ei ole huono! Kuunnelkaa kaikkien ideat arvostaen ja avoimin mielin. Ohjaa kokousta oikeaan suuntaan kertomalla, mitä sinulle tulee ensimmäiseksi mieleen ko ideasta ja jatka sitten keskustelua koko tiimin kanssa. Varmista, että jokaisella on mahdollisuus päästä ääneen – isossa tiimissä voit jakaa tiimin pienempiin työryhmiin. Ryhmiin jakamisellekin löytyy tarvittavat työkalut verkosta. Muista myös kerätä kaikki vastaukset yhteen ja tee loppuyhteenveto!

@Milla Rimpiläinen, markkinointivastaava