07.06.2019

Suomessakin kilpaillaan parhaista asiantuntijoista – kuinka toimia rekrytointitilanteessa?

Muuttuvassa markkinatilanteessa tulee ymmärtää, miten parhaat osaajat saadaan houkuteltua ja pidettyä yrityksessä. Poolialla on toimintaa Ruotsissa ja Saksassa ja ko. maissa on osaajapula ollut rekrytoijan arkea jo useamman vuoden. Kokeneet rekrytointiasiantuntijamme voivat auttaa yritystänne paitsi löytämään markkinoilta parhaat osaajat, myös sparrata teitä tekemään yrityksestänne entistäkin houkuttelevamman työnhakijoiden ja työntekijöiden silmissä.

Jopa 62 prosenttia keskisuurista yrityksistä aikoo palkata lisää työvoimaa Suomessa vuoden kuluessa. Yli kolmasosa, 36 prosenttia, suunnittelee palkkaavansa työntekijöitä vakituiseen työsuhteeseen.

Yritysten optimistiset näkymät käyvät ilmi tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY:n syksyisestä tutkimuksesta. Myös EK:n muutama viikko sitten julkistaman Suhdannebarometrin mukaan kaikki yksityiset päätoimialat mukaan lukien teollisuus, kasvattavat henkilökuntaansa lähikuukausina. Koko elinkeinoelämän vastaajista jo 23 prosenttia kärsi rekrytointiongelmista, mm. kapasiteettipula ja rahoitusvaikeudet koettiin selvästi pienemmiksi esteiksi kasvulle. Lue lisää tästä linkistä!

Muuttuvassa markkinatilanteessa tulee ymmärtää, miten parhaat osaajat saadaan houkuteltua ja pidettyä yrityksessä. Poolialla on toimintaa Ruotsissa ja Saksassa ja ko. maissa on osaajapula ollut rekrytoijan arkea jo useamman vuoden. Kokeneet rekrytointiasiantuntijamme voivat auttaa yritystänne paitsi löytämään markkinoilta parhaat osaajat, myös sparrata teitä tekemään yrityksestänne entistäkin houkuttelevamman työnhakijoiden ja työntekijöiden silmissä.

Rekrytointitilanteessa kilpailu työntekijöistä kannattaa huomioida ainakin seuraavasti:

  • Ilmoittele mahdollisimman laajalle kohderyhmälle; valjasta ainakin käytetyimmät ilmoituskanavat ja maan luetuimmat sivustot, kohdenna sosiaalisessa mediassa ja hyödynnä oman henkilökuntanne verkostot
  • Tee rekrytointiprosessissa mahdollisimman nopea. Asiantuntijamme ovat tämän syksyn aikana huomanneet, että työnhakijat saavat nyt nopeasti useitakin työtarjouksia.

Muista työnantajamarkkinointi niin rekrytointiprosesseissa kuin työsuhteen aikana.

Varmista, että työpaikkanne on houkutteleva ja mielekäs paikka tehdä töitä. Tällöin houkutus vaihtaa työnantajaa on pienempi. Huomioi ainakin:

  • Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen
  • Kilpailukykyiset edut
  • Työnantajamielikuvan kehittäminen

Joustavan työn mahdollisuuksia:

  • Etätyömahdollisuus
  • Työtehtävien tilapäinen tai pysyvä lisääntyminen ja työntekijän kuormittuminen: joustoista sopiminen määräajaksi tai toistaiseksi
  • Työmäärä on realistinen suhteessa työaikaan ja toimenkuvaan. Esimiehen on seurattava työntekijän jaksamista ja työmäärää
  • Työn ja perheen sovittamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään avoimesti kehityskeskusteluissa
  • Työaikaa seurataan, mutta ensisijaisesti työpaikalla oltaisiin kiinnostuneita työn tuloksista. Esimies sopii työntekijän kanssa, miten työaikaa seurataan ja miten mahdolliset ylityöt korvataan


Mitä työnantajamielikuva sitten oikeastaan tarkoittaa? Nimensä mukaisesti kyseessä on mielikuva, joka työnhakijoille ja yrityksen ulkopuolisille henkilöille on muodostunut yrityksestä. Työnantajamielikuvia kustakin yrityksestä on täsmälleen yhtä monta kuin on ihmisiäkin – jokaisella on omanlainen käsityksensä, mutta loppujen lopuksi kaikki lähtee yrityksen sisältä. Miten yritys rekrytoi, miten uudet työntekijät otetaan mukaan, kuinka nykyisiä työntekijöitä kohdellaan ja minkälaisia urapolkuja yrityksessä on. Nämä kaikki ja monet muut asiat vaikuttavat työnantajamielikuvaan.

Lisätietoja:

Poolia Suomi Oy
Milla Rimpiläinen
+358 20 7290 836