22.03.2023

Z-sukupolven yleisimmät kriteerit työnantajalle

Työnhakuvaiheessa vaatimusten asettaminen voi tuntua haastavalta – Z-sukupolvi on kuitenkin asiasta eri mieltä.

Globaalisti monilla toimialoilla on osaajapula sopivista ja ammattitaitoisista tekijöistä, mikä tarkoittaa, että työnhakijoista jopa kilpaillaan. Tällä hetkellä rekrytoidaan aktiivisesti Z-sukupolvea ja tähän sukupolveen kuuluvien työntekijöiden määrä tulee kolminkertaistumaan vuoteen 2030 mennessä. Z-sukupolveen kannattaakin satsata ja oppia ymmärtämään heidän arvojaan ja tarpeitaan. Inspiroidu blogistamme ja ammenna siitä tulevaa työnantajaasi ajatellen tai käytä sitä muistilistana rekrytoidessasi.

Miten Z-sukupolvi eroaa aiemmista sukupolvista?

Tämän uuden sukupolven erottaa aiemmista sillä, että tämä sukupolvi on elänyt suvereenisti koko elämänsä internetaikakaudella. Heillä on vahva oikeudenmukaisuuden käsitys ja erilaiset kriteerit työnantajaa kohtaan, jotka poikkeavat aiemmista sukupolvista.

Olemme kaikki erilaisia ja arvomme heijastuvat myös vahvasti työelämän puolelle. Listasimme tähän blogiimme Z-sukupolvelle tärkeimpiä työelämään liittyviä toiveita ja vaatimuksia. Blogin taustalla on käytetty Handshaken tekemää kyselyä.

1) Hyvä palkka

Z-sukupolven kyselyyn vastanneista 70 prosenttia kertoi, että hyvä palkka tai korvaus on heille tärkein tekijä työnhaussa. He pitävät tärkeänä, että heillä on varaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ja arvostavat avointa, oikeudenmukaista sekä tasa-arvoista palkkakulttuuria.

2) Selkeät urapolut ja yrityksen sisäiset etenemismahdollisuudet

Z-sukupolven edustajat tunnetaan erittäin yrittäjähenkisinä ja tämä näkyy myös työnhaussa. He haluavat tehdä projekteja, jotka auttavat heitä kehittämään taitojaan. Joka viides vastaaja kertoi viihtyvänsä pidempään yrityksessä, joka tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen. Tämä on linjassa tämän hetken trendeihin, joissa tämän on osoitettu lisäävän työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Z-sukupolvi toivoo myös mentorointia ja tukea sekä palautetta työstään.

  • 71 % vastaajista odottaa saavansa ylennyksen kuuden kuukauden ja puolentoista vuoden välillä
  • 64 % osallistuu erilaisiin rekrytointitapahtumiin varmistaakseen kasvu- ja kehitysmahdollisuudet

3) Nykyaikaiset edut

73 prosenttia vastaajista vastasi, että erilaiset etuudet ovat tärkein syy, miksi he viihtyvät pidempään saman työnantajan palveluksessa. Halutuin etu löytyy työterveyspalveluiden puolelta: Z-sukupolvi arvostaa kattavia työterveyspalveluita ja esim. sujuvaa pääsyä mielenterveyspalvelujen piirin. Kovassa kilpailutilanteessa työnantajan kannattaakin satsata kattavampiin työterveyshoidon palveluihin ja varmistaa, että nämä palvelut ovat käytettävissä myös etätöissä ja työajan ulkopuolella. Z-sukupolvi arvostaa myös joustavia työaikoja, etätyömahdollisuutta ja parempaa työ- ja perhe-elämän tasapainoa.

4) Yhteisöllisyyden tunne, kulttuuri ja yhteistyö

Yhteisöllisyyden tunne organisaatiossa ja hyvät suhteet kollegoihin ovat tärkeitä tekijöitä Z-sukupolvelle. He kaipaavat yhteistyötä, verkostoitumista ja keskustelevaa työilmapiiriä ja haluavat takuun sille, että esimiehet asettavat nämä etusijalle organisaatiossa. Z-sukupolven edustajat etsivät usein tietoa työtyytyväisyydestä työtä hakiessaan. Heillä on laajat verkostot ja tietoa haetaan myös erilaisilta verkkosivuilta ja sovelluksista. Z-sukupolvi haluaa myös pitää töissä hauskaa! Kyse on mielekkään työn, yhteisön rakentamisen ja kulttuurikokemusten tasapainottamisesta. Esimiesten kannattaakin panostaa tiimihengen nostatukseen ja mitata säännöllisesti työtyytyväisyyttä, sekä reagoida nopeasti, mikäli jotain parannettavaa ilmenee.

5) Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Z-sukupolven tärkeimpiä arvoja ovat monimuotoisuus, tasa-arvo, osallisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne. He suhtautuvat intohimoisesti sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja pitävät tärkeänä, että heidän työnantajansa myös toimivat näiden arvojen mukaan. He tarkkailevat, kuinka organisaatiosi reagoi tai ei reagoi sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen tai käsittelee tilanteita, kuten irtisanomisia. Heille merkitsevät teot – eivät kauniisti seinälle kirjoitetut arvot.  

6. Ympäristövastuu, kestävyys ja sosiaalinen vastuu

  • 70 % Z-sukupolven kyselyyn vastanneista osallistuu rekrytointitapahtumiin varmistaakseen, että roolit ja vastuut vastaavat heidän kiinnostuksen kohteitaan ja arvojaan
  • 51 % osallistuu rekrytapahtumiin varmistaakseen, että yritys noudattaa heidän etujaan ja arvojaan

Z-sukupolven edustajat haluavat työskennellä yrityksessä, jossa on heidän mielestään laajempi tehtävä ja tarkoitus ja joka on linjassa heidän omien arvojensa kanssa. He eivät halua tehdä töitä vain tehdäkseen rahaa – he haluavat vaikuttaa. He eivät pysy työssä, joka ei tyydytä heitä. He ovat sukupolvi, joka ei vain välitä syvästi ympäröivästä maailmasta (kuten ilmastonmuutos, samapalkkaisuus ja monimuotoisuus) – he myös haastavat ja kannustavat yrityksiä luomaan vankkoja sosiaalisen vastuun ohjelmia.

Z-sukupolven houkutteleminen ja pysyvyys yrityksessä on ratkaisevan tärkeää yrityksen menestyksen kannalta ja siirtyminen opiskelun parista työelämään on suuri muutos ihan jokaiselle sukupolvelle. Z-sukupolven työnhakijat haluavat rekrytoijien ja esimiesten olevan empaattisia ja muistavan, millaista oli olla heidän asemassaan. Ole sinä se, joka näkee tämän sukupolven potentiaalin ja mukaudu Z-sukupolven tarpeisiin – tulet huomaamaan, että panostuksesi palkitaan.

Uusimmat työpaikat

Business Controller

Helsinki
Julkaistu 22.07.2024

IT-ratkaisumyyjä

Uusimaa
Julkaistu 19.07.2024

Ruotsinkielinen asiakasneuvoja

Vaasa
Julkaistu 17.07.2024
Katso kaikki avoimet työpaikat