Henkilöarviointipalvelut

Poolian laadukkaat henkilöarviointipalvelut tuovat vahvan lisäarvon ja näkökulman rekrytointiprosessiin. Käytämme alalla kansainvälisesti hyväksyttyjä korkeatasoisia Aon Assessmentin arviointimenetelmiä ja rekrytointiasiantuntijamme saavat niiden avulla rekrytointipäätöksen tueksi tietoa, jota voi hyödyntää myös kehityskeskusteluissa tai perehdytyksessä.

Työtehtävän vaatimusten määrittely toteutetaan arviointimenetelmien avulla ja työnhakijoita arvioidaan suhteessa työtehtävän vaatimuksiin. Näin saamme täsmällistä tietoa hakijasta, hänen vahvuuksistaan sekä kehittymiskohdistaan työtehtävään nähden.

Varmista onnistunut henkilövalinta ja vältä kallis virhearviointi sekä paranna työnantajamielikuvaa!

Aon Assessmentin arviointimenetelmät

Tutkimukseen perustuvat, luotettavat ja laadukkaat psykometriset arvioinnit

Aon Assessment tarjoaa älykkäitä, innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja henkilöarviointiin yhdistämällä psykometriikan, teknologian ja liike-elämän ymmärryksen. Aon Assessmentin arviointimenetelmät kattavat työkäyttäytymisen, kognitiivisen kyvykkyyden ja työperäisten motivaatiotekijöiden arvioimisen. Testimenetelmissä hyödynnetään viimeisintä teknologiaa takaamaan mukaansatempaava hakijakokemus sekä täsmällinen, luotettava ja tehokas prosessi käyttäjille. Aon Assessmentin testeillä arvioidaan vuositasolla yli 30 miljoonaa hakijaa ympäri maailman.

Aon Assessmentin persoonallisuuskyselyt

Ihmiset palkataan taitojensa takia ja erotetaan persoonallisuutensa takia. Tämä ikävä ennuste voidaan välttää Aon Assessmentin käyttäytymisarviointien avulla. Aon Assessmentin kyselyt ovat lyhyitä ja adaptiivisia, ja ne on suojattu huijausyritysten varalta.

Aon Assessmentin kyky- ja taitotestit

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kykytestien tuloksilla on vahva ennustearvo pitkäaikaiselle työmenestykselle. Mikään muu psykometrinen arviointimenetelmä ei tarjoa yhtä paljon lisäarvoa rekrytointipäätöksiin. Aon Assessmentin kehittämät kykytestit ovat tehokkaita ja mukaansatempaavia. Kykytestivalikoima on laaja, ja siitä voidaan valita sopivat menetelmät kunkin roolin tarpeisiin. Teknologian hyödyntäminen mahdollistaa luotettavat testitulokset lyhyessäkin testiajassa (max. 15 min / kykytesti). Kykytestejä voi hyödyntää myös tehokkaan esivalinnan toteuttamiseen.

Aon Assessmentin työperäisten arvojen ja motivaatiotekijöiden kysely

Asiantuntija- ja johtotason arvioinneissa pelkkä käyttäytymisen ja kyvykkyyden arviointi ei riitä takaamaan suotuisaa lopputulosta, vaan olennaista on kartoittaa myös henkilön kulttuurista yhteensopivuutta organisaatioon. Työperäisten arvojen ja motivaatiotekijöiden kyselyllä voidaan selvittää henkilön motivaatioprofiili, joka antaa arvokasta tietoa niistä tekijöistä, jotka lisäävät hakijan työviihtyvyyttä. Kulttuurisen yhteensopivuuden arvioinnilla pääset myötävaikuttamaan henkilöstön pysyvyyteen organisaatiossasi.

Tarjoamme asiakkaillemme Aon Assessmentin testausmenetelmiä, joista hyötyy sekä työnhakija, että asiakasyritys. Kaikissa arviointimenetelmiä koskevissa kysymyksissä sinua palvelevat Poolian rekrytointikonsultit.