Henkilöarviointipalvelut

Poolian laadukkaat henkilöarviointipalvelut luovat uuden ulottuvuuden rekrytointiprosessiin. Käytämme alalla kansainvälisesti hyväksyttyjä korkeatasoisia Masterin arviointimenetelmiä ja rekrytointiasiantuntijamme saavat niiden avulla rekrytointipäätöksen tueksi tietoja, jotka ovat hyödyksi myös uuden työntekijän perehdytyksessä.

Työtehtävän vaatimusten määrittely toteutetaan arviointimenetelmien avulla ja työnhakijoita arvioidaan suhteessa työtehtävän vaatimuksiin. Näin saamme täsmällistä tietoa hakijasta, hänen vahvuuksistaan sekä kehittymiskohdistaan työtehtävään nähden.

Varmista onnistunut henkilövalinta ja vältä kallis virhearviointi sekä paranna työnantajamielikuvaa!

Master Person Analysis (MPA)

Henkilöstön, esimiesten, projektiryhmien, tiimien ja organisaatioiden rekrytointiin ja kehittämiseen tarkoitettu arviointityökalu.       

MPA on tarkoitettu henkilövalintojen tueksi, ja sen avulla saadaan työhaastattelussa täsmennettyä ja syvennettyä henkilöstä muodostuvaa kuvaa. MPA kuvaa henkilölle tyypillistä käyttäytymistä työelämän tilanteissa. Käyttämällä sitä rekrytointien tukena onnistut henkilövalinnoissa aiempaa paremmin. Arviointiin osallistuja saa aina kirjallisen palauteraportin tuloksistaan. Työkalu soveltuu erinomaisesti myös perehdytyksen ja kehittämisen välineeksi.

MPA mittaa käyttäytymispreferenssejä yhdeksää pääominaisuutta vasten, jotka tarkastelevat seuraavia osa-alueita:

– suhtautuminen tavoitteisiin
– sosiaaliset suhteet
– tyypillinen työskentelytapa

MPA on haastattelua syventävä ja päätöksentekoa tukeva työkalu rekrytointiprosessissa. MPA tukee perehdytystä ja antaa eväitä uuden työntekijän johtamiseen. MPA:n käyttö parantaa rekrytoivan organisaation työnantajamielikuvaa, sillä testin käyttökokemus on todettu erinomaiseksi.

Adjustable Competence Evaluation (ACE)

Kyky- ja oppimispotentiaalin arviointimenetelmä

Menestys työtehtävässä ei riipu ainoastaan taidoista ja kokemuksesta. Useimmat tehtävät edellyttävät jatkuvaa oppimista ja päättelykykyä. Työntekijän oppimis- ja päättelykyvyn potentiaalin tunnistaminen on noussut entistä tärkeämmäksi. ACE on kognitiivinen testi, joka on suunniteltu mittaamaan juuri tätä potentiaalia kolmella eri ulottuvuudella; numeerisen, spatiaalisen ja kielellisen päättelykyvyn alueilla. 

ACE-KYKYTESTIN AVULLA VOIDAAN

– Tunnistaa tehtävään sopivimmat hakijat
– Määritellä tehtävän kognitiivisen vaatimustason
– Selvittää työnhakijan kyvyn olennaisen tiedon hahmottamiseen ja oikeiden johtopäätösten tekemiseen
– Esikarsia suuresta hakijajoukosta oppimisedellytyksiltään sopivimmat hakijat hakuprosessin jatkoon

ACE edustaa nykypäivän työelämän vaatimukset täyttävää kykytestiä, jossa olennaista on hakea tehtävän vaatimuksiin parhaiten sopivaa henkilöä. Hakijakokemus ACE-testistä on ollut erittäin positiivinen. Testi on koettu mielekkääksi ja riittävästi haasteita tarjoavaksi.

Tarjoamme asiakkaillemme MPA ja ACE -pakettia, josta hyötyy sekä työnhakija, että asiakasyritys. Kaikissa arviointimenetelmiä koskevissa kysymyksissä sinua palvelevat Poolian rekrytointikonsultit.