23.05.2024

Vastuullisuus ja monimuotoisuus rekrytoinnissa

Nykyajan kilpailukykyisillä työmarkkinoilla menestyvät ne yritykset, jotka ymmärtävät monimuotoisuuden merkityksen kaikessa tekemisessään. Tässä blogikirjoituksessa pureudumme siihen, mitä vastuullisuus ja monimuotoisuus tarkoittaa rekrytoinnissa ja miksi se on niin tärkeää. Tutustumme myös käytännön vinkkeihin ja parhaisiin käytäntöihin monimuotoisuus huomioiden rekrytoinnissa. Lue lisää miksi monimuotoiseen rekrytointiin kannattaa panostaa ja ammenna niistä sinun organisaatioosi. 

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Monimuotoisuus viittaa erilaisuuteen ja erilaisiin ominaisuuksiin, kuten ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, kulttuuriin, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, kykyyn, sosioekonomiseen asemaan ja ajattelutapaan. Organisaatioissa monimuotoisuus tarkoittaa erilaisten ihmisten ja näkökulmien huomioon ottamista ja arvostamista. Monimuotoisuuden edistäminen pyrkii varmistamaan, että organisaatiossa on edustettuina erilaiset näkökulmat ja taustat, mikä voi johtaa innovaatioon, tehokkaampaan päätöksentekoon ja parempaan suorituskykyyn. Lisäksi monimuotoisuuden edistäminen voi luoda inklusiivisen työympäristön, jossa jokainen työntekijä tuntee itsensä arvostetuksi ja hyväksytyksi.

Yritykset, jotka panostavat monimuotoisuuteen, houkuttelevat myös laajemman joukon lahjakkaita työnhakijoita. Tämä voi antaa merkittävän kilpailuedun, kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että monimuotoiset tiimit ovat usein innovatiivisempia ja tuottavampia.

Vastuullisuuden ja monimuotoisuuden keskeiset periaatteet rekrytoinnissa

Vastuullinen rekrytointi alkaa tosiasioiden tunnustamisesta ja tietoisuuden lisäämisestä. Rekrytoijien ja HR-asiantuntijoiden tulee tunnistaa omat ennakkoluulonsa ja tehdä aktiivisesti töitä niiden vähentämiseksi järjestämällä koulutuksia, työpajoja ja jatkuvaa oppimista monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden teemoista.

Yritykset, jotka arvostavat monimuotoisuutta, hyötyvät laajemmasta näkökulmien ja ideoiden kirjosta. Rekrytoinnissa tämä tarkoittaa sitä, että hakijoiden erilaiset taustat ja kokemukset nähdään voimavarana. Monimuotoiset tiimit ovat tutkitusti innovatiivisempia ja parempia ongelmanratkaisussa.

On tärkeää varmistaa, että rekrytointiprosessin lisäksi myös työympäristö on inklusiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki työntekijät tuntevat olonsa tervetulleiksi ja arvostetuiksi. Inklusiivinen työpaikka houkuttelee ja sitouttaa työntekijät paremmin.

Vastuullinen rekrytointi edellyttää, että prosessit ovat läpinäkyviä ja objektiivisia. Rekrytoinnin ja HR:n parissa toimivien tulee varmistaa, että työpaikkailmoitukset, haastattelut ja valintakriteerit ovat selkeitä ja syrjimättömiä. Sanavalinnoilla ja kirjoitustavalla on iso merkitys siihen, ketkä päätyvät hakemaan työpaikkaa. Myös anonyymi rekrytointi on objektiivisuutta lisäävä malli. Siinä hakijoiden henkilökohtaiset tiedot poistetaan alkuvaiheessa hakemuksista.

Säännöllinen palaute ja seuranta ovat olennaisia vastuullisen rekrytoinnin ylläpitämisessä. Yrityksen tulee kerätä dataa ja analysoida rekrytointiprosessiaan jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa, että käytännöt ovat todella inklusiivisia ja syrjimättömiä.

Mutta miten varmistaa, että rekrytointiprosessi on todella inklusiivinen ja syrjimätön? Tässä muutamia käytännön vinkkejä:

Varmista, että kaikki rekrytointiin osallistuvat ovat tietoisia monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden tärkeydestä sekä osaavat tunnistaa ja välttää tiedostamattomia ennakkoluuloja.

Hyödynnä erilaisia rekrytointikanavia ja -verkostoja tavoittaaksesi laajemman ja monimuotoisemman hakijajoukon.

Kirjoita työpaikkailmoitukset inklusiivisella kielellä ja varmista, että ne eivät sisällä tiedostamattomia esteitä, jotka voisivat estää tiettyjä ryhmiä hakemasta.

Käytä selkeitä ja yhtenäisiä arviointikriteereitä, jotka perustuvat hakijoiden taitoihin ja kokemuksiin, ei henkilökohtaisiin mieltymyksiin tai ennakkokäsityksiin.

Inklusiivinen ja syrjimätön rekrytointiprosessi ei vain edistä oikeudenmukaisuutta, vaan se on myös liiketoiminnallinen valttikortti. Panostamalla monimuotoisuuteen voit rakentaa vahvemman ja innovatiivisemman organisaation, joka on valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

Hyödyt työnhakijoille ja yrityksille

Vastuullisuuden ja monimuotoisuuden huomioiminen rekrytoinnissa tuo etuja niin työnhakijoille kuin yrityksillekin. Työnhakijat kokevat oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta, mikä parantaa heidän kokemustaan ja sitoutumistaan yritykseen. Yrityksille taas monimuotoinen ja inklusiivinen henkilöstö voi tuoda parempia liiketoimintatuloksia, kuten lisääntynyttä innovatiivisuutta, parempaa asiakastyytyväisyyttä ja korkeampaa työntekijöiden sitoutumista.

Vastuullisuus rekrytoinnissa ei ole vain trendi tai markkinointikikka, vaan keskeinen osa nykyaikaista ja menestyksekästä liiketoimintaa. Rekrytoijina ja HR-ammattilaisina meidän vastuullamme on luoda prosesseja, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Näin rakennamme pohjaa kestävälle ja menestyvälle yrityskulttuurille.

Vastuullinen rekrytointi ja monimuotoisuuden ottaminen strategisesti liiketoiminnan keskiöön voi auttaa yrityksiä houkuttelemaan ja pitämään parhaat kyvyt. Työnhakijat arvostavat yrityksiä, jotka osoittavat sitoutuneisuuttaan monimuotoisuuteen ja vastuullisuuteen. Tämä lisää yrityksen mainetta ja vetovoimaa työmarkkinoilla.

Monimuotoisuus työyhteisössä edistää myös yrityksen kykyä ymmärtää ja palvella monipuolista asiakaskuntaa. Tämä voi johtaa uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja parempaan markkina-asemaan. Innovatiivisuus ja luovuus lisääntyvät, kun erilaiset näkökulmat ja ideat kohtaavat ja yhdistyvät.

Vastuullinen, monimuotoisuuden ymmärtävä rekrytointi ei ainoastaan edistä oikeudenmukaisuutta vaan sillä on myös yhteiskunnallisesti merkitystä. Kun yritykset panostavat monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen, ne eivät ainoastaan paranna työilmapiiriä, vaan luovat myös perustan tekemiselleen.

Poolian HR-asiantuntijat ovat koulutettuja ja sertifioituja henkilöstövuokrauksen ja rekrytoinnin ammattilaisia.

Poolia on Henkilöstöala Helan jäsenyritys. Olemme sitoutuneet noudattamaan alan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita kaikissa niissä maissa, joissa toimimme. Hoidamme rekrytoinnit ammattitaitoisesti, kohtelemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti sekä noudatamme hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Vastuullisena työnantajana huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja kehittymisestä ja tarjoamme heille mahdollisuuden merkitykselliseen työhön. Helan jäsenenä olemme myös mukana ratkaisemassa erilaisia yhteiskunnallisia haasteita, kuten nuorten ja maahanmuuttajien työllistymistä.

Poolian vahvuuksia ovat mm. vahva ja laaja kokemus, työmarkkinoiden tuntemus ja nopea reagointikyky markkinoiden muutoksiin, ajan tasalla olevat työnhakukanavat ja -metodit, sekä laajat työnhakija- ja asiakasrekisterit. Tunnemme työmarkkinat ja työ- ja liike-elämän moninaiset tarpeet. Tarjoamme työntekijöillemme joustavia uramahdollisuuksia, jotka kerryttävät monipuolista työkokemusta ja osaamista.

Rekrytointiin liittyvän juridiikan hyvä hallinta on keskeinen osa alamme mainetta ja vastuullisuutta. Poolian HR-asiantuntijat ovat koulutettuja ja sertifioituja henkilöstövuokrauksen ja rekrytoinnin sekä suorahaun ammattilaisia. Kannustamme henkilöstöämme jatkuvaan kouluttautumiseen. Viimeisimpänä koko rekrytiimimme on suorittanut Henkilöstöpalvelu Helan Henkilöstöalan rekrytoinnin juridiikka -sertifikaatit. Koulutuksessa käsiteltiin laajasti myös inklusiivisuutta rekrytoinnissa, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjintään liittyvää lakia. Alan koulutukset tukevat ja syventävät HR-ammattilaisten osaamista, tarjoten uutta näkökulmaa ja tietoa alan lainsäädännöstä ja työmarkkinoista.

Tarvitsetko apua? Soita Pooliaan!

Hyödynnä rekrytoijiemme ammattitaito ja tehokkaat prosessimme, rekrytointimarkkinointimme sekä laajat verkostomme, jotka auttavat Sinua löytämään juuri teidän yrityksenne tarpeeseen sopivat osaajat!

Lue lisää räätälöidyistä rekrytointipalveluistamme ja ota ensimmäinen askel kohti parhaiden osaajien rekrytointia organisaatioosi!

@Milla Rimpiläinen, markkinointivastaava

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Z-sukupolven yleisimmät kriteerit työnantajalle

Globaalisti monilla toimialoilla on osaajapula sopivista ja ammattitaitoisista tekijöistä, mikä tarkoittaa, että työnhakijoista jopa kilpaillaan. Tällä hetkellä rekrytoidaan aktiivisesti Z-sukupolvea ja tähän sukupolveen kuuluvien työntekijöiden määrä tulee kolminkertaistumaan vuoteen 2030 mennessä. Z-sukupolveen kannattaakin satsata ja oppia ymmärtämään heidän arvojaan ja tarpeitaan. Inspiroidu blogistamme ja ammenna siitä tulevaa työnantajaasi ajatellen tai käytä sitä muistilistana rekrytoidessasi.

Anonyymi työnhaku ja yhdenvertaisuus – mitä se käytännössä tarkoittaa?

Anonyymin työnhaun tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa, että kaikilla työnhakijoilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet tuoda esille omaa osaamistaan ilman, että siihen voisi vaikuttaa mikään työn kannalta epäoleellinen asia.

Mitä sinun tulee tietää EU:n Palkka-avoimuusdirektiivistä

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi hyväksyttiin Euroopan parlamentissa keväällä 2023 ja sen on määrä tulla osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä viimeistään kesällä 2026. Tämä tulee merkitsemään merkittävää muutosta rekrytointikäytäntöihin. Jatkossa direktiivi velvoittaa työnantajat ilmoittamaan tehtävän palkan joko työpaikkailmoituksessa tai muulla tavoin ennen työhaastattelua ja palkkatieto on annettava hakijoille ilman, että heidän tarvitsee erikseen pyytää sitä.