Uudelleensijoittamispalvelut ja työnhakuvalmennus

Yrityksen muuttuvissa tilanteissa valmennamme henkilöitä uuden työn hakemisessa ja autamme sen löytämisessä. Lähestymistapamme on edesauttaa työllistymistä suhteuttamalla yksilön osaaminen työmarkkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä päivittää työnhaun työkalut.

Palvelumme soveltuu organisaation uudelleenjärjestelyihin, sisäisiin siirtoihin sekä yksilöiden vahvuuksien, kehittämiskohteiden ja osaamisten kartoittamiseen.

One to one-tapaamisissa kartoitamme alkutilanteen kokeneen ja ammattitaitoisen konsulttimme kanssa sekä käymme läpi CV:n ja hakemuksen rakentamista. Palvelua täydennetään laadukkailla henkilöarviointimenetelmillä, joilla pystymme tunnistamaan yksilön toiveurat ja tarkastelemaan niitä suhteessa ammattitaitoon, motivaatioon, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käytössämme ovat korkeatasoiset Masterin arviointimenetelmät. Yksilöimme palvelun laajuuden aina tapauskohtaisesti.

Henkilöstöstä huolehtiminen ja sen huomioiminen yrityksen muuttuvissa tilanteissa auttaa ylläpitämään yrityksen positiivista mielikuvaa. Hyödyntämällä Poolian uudelleensijoittamispalveluita helpotat myös yrityksesi esimiesten ja johdon työkuormaa.

Hyödyntämällä Poolian uudelleensijoittamispalveluita, yrityksenne saa mm. seuraavia etuja:

  • Positiivisen yritysmielikuvan ylläpitäminen
  • Henkilöstöstä huolehtiminen ja huomioiminen yrityksen muuttuvissa tilanteissa
  • Liiketoiminnalliset hyödyt
  • Yritykseen jäävän henkilöstön työmoraali ja työilmapiiri
  • Avainhenkilöiden sitouttaminen
  • Esimiesten ja johdon työkuorman helpottaminen
  • Asiantuntevan rekrytointitiimimme tuen

Tarjoamme niin yksilöllistä konsultaatiota kuin ryhmävalmennustakin. Ota yhteyttä ja kysy lisää!